Kirjoitettu 16.5.2021

Keravan Perussuomalaisten kuntavaaliteemat

Keravan Perussuomalaisten teemat kuntavaaleissa ovat:

1. Turvallisuus

2. Perus- ja lähipalvelut pidettävä kunnossa

3. Maahanmuuttopolitiikka

4. Keravan taloudesta huolehdittava

5. Monipuolinen asuin- ja yritysrakenne turvattava

6. Liikenneinfra kuntoon

7. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko

8. Monipuoliset liikuntapalvelut säilytettävä

 

Voit halutessasi printata teemat liittenä olevana pdf-tiedostona ja jakaa eteenpäin sukulaisillesi, ystävillesi ja naapureillesi.

Keravan Perussuomalaisten tärkeimmät teemat kuntavaaleissa 2021

 

1. Turvallisuus
Haluamme turvallisen Keravan, ja se on myös tulevaisuudessakin mahdollista. Emme saa päästää
turvallisuustilannetta rapautumaan. Meidän kannattaa olla ylpeitä keravalaisuudesta,
pikkukaupunkimaisuudesta ja paikallisesta kulttuuristamme!
Yleistä turvallisuutta heikentävä rikollisuus on kasvussa, ja maahanmuuttajien osuus tekijöissä on
yksiselitteinen. Olemme tästä kehityksestä syvästi huolissamme ja haluamme lisätä poliisin
näkyvyyttä Keravalla.
Yhteiskunnallisten resurssien ja uudistusten lisäksi tarvitaan välttämättä ihmisten omaa
vastuunottoa turvallisen yhteisöllisyyden edistämiseksi. Lähiympäristömme tapahtumien
huomioiminen kuuluu tähän.

2. Perus- ja lähipalvelut pidettävä kunnossa
Peruspalveluiden tulee edistää kuntalaisten työllistymismahdollisuuksia. Keravan oma
elinkeinopolitiikka on avainasemassa luotaessa uusia työpaikkoja ja kavennettaessa alueellisia
eroja. Palvelut on pidettävä jatkossakin lähellä, se takaa jatkuvuuden, turvallisuuden ja Keravan
elinvoimaisuuden.
Ikääntyneiden oikeudet tulee nostaa poliittiseen päätöksentekoon ja huolehtia niiden toteutumisesta
niin sosiaalisella, taloudellisella kuin henkiselläkin puolella. Kuten muillakin sektoreilla,
kannatamme lähipalveluita myös ikääntyneiden kohdalla. Läheisyys lämmittää kaikenikäisiä. Myös
omaishoitajien asemaa on edelleen syytä parantaa. Ikääntyneiden rooli yhteiskunnassamme on yhä
merkittävämpi. Ikääntynyt ei ole rasite, jota siirretään taloudellisin perustein, vaan kunnioitusta ja
arvostusta ansaitseva ihminen. Hoivan tulee olla riittävää ja inhimillistä eikä se saa passivoida
ihmistä turhaan.
Toimivan kunnallisen päivähoidon tulee huomioida sekä hoiva, pedagoginen laatu että vanhempien
työhön liittyvät näkökohdat. Päivähoito ei kuitenkaan voi korvata vanhempia ja näiden vastuuta
jälkikasvunsa kasvattamisesta ja huolehtimisesta. Kotihoidon mahdollisuutta tai perheiden itsenäistä
päätäntävaltaa ei tule romuttaa.
Kannatamme ehdottomasti lähikoulujen säilyttämistä ja koulujen koon pitämistä kohtuullisena,
muiden lähipalvelujen turvaamisen ohella.

3. Maahanmuuttopolitiikka
Maahanmuuttajien tulee hyväksyä suomalaisen ja länsimaisen yhteiskunnan tärkeimmät arvot ja
elää niiden mukaisesti.
”Kotouttamisen” täytyy olla ennen muuta suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa, ei eroja
korostavaa tai jopa niitä voimistavaa. Maahanmuuttaja on aina viime kädessä itse vastuussa
sopeutumisestaan.
Keravallakin resurssien kohdentamisen tulee tukea tätä tavoitetta. Vääränlaisilla
maahanmuuttopoliittisilla linjauksilla on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia, kuten Ruotsin tilanteesta
voimme huomata. Tänne tulevien maahanmuuttajien tulee oppia elämään maassa maan tavalla.

4. Keravan taloudesta huolehdittava
Veronkorotusten tie on käyty loppuun – asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. Keravan on
keskityttävä asukkaidensa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista, turhista ja
vahingollisista menoista Keravalla on leikattava ensin, kuten ilmastopolitiikka ja
maahanmuuttopolitiikka. Samaten velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää.

5. Monipuolinen asuin- ja yritysrakenne turvattava
Haluamme uudistaa maankäytön tapoja niin, että keravalainen on lähempänä omaa ympäristöään
koskevia päätöksiä eikä kaikki tapahdu vain kasvottomien virkakoneistojen suojissa.
Kunnan harjoittamassa maankäytössä on kunnioitettava paikallisia oloja, kuten esimerkiksi
elinkeinoja ja harrastusmahdollisuuksia. Keravan erilaiset lähtökohdat ja tarpeet maankäytössä tulee
tunnustaa entistä selkeämmin. Kaavoituksen vaikutus asuin-, ja elinkeinopolitiikkaan sekä
työpaikkojen luomiseen tulee ymmärtää Keravallakin. Kerava on syytä säilyttää pienenä, suurena
kaupunkina.

6. Liikenneinfra kuntoon
Teiden kuntoa tulee parantaa. Suorat tiet vievät menestykseen myös elinkeinoelämää; kaikki ei
Keravallakaan tapahdu vain tietoverkoissa.
Pyöräily on mukava harrastus, mutta työmatkapyöräily on mahdollista vain harvoille.
Liikennesuunnittelua ei saa tehdä ideologisesti vain pyöräilyn tai muun ekomatkailun ehdoilla.
Autoilun mahdollisuuksista ja sujuvuudesta on Keravalla edelleenkin pidettävä hyvää huolta.

7. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko
Valmistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää, jotta keravalaisilla on aito vaikutusmahdollisuus
omaa elinpiiriään koskettaviin asioihin.
Keravan kehittämisen tulee lähteä kaikkien asukkaiden tarpeista. Keskeistä on turvallisuus,
rauhallisuus ja viihtyisyys. Ihmislähtöisyys ottaa tietysti huomioon myös ympäristön – useimmat
keravalaiset arvostavat puhdasta luontoa kotinsa lähellä.

8. Monipuoliset liikuntapalvelut säilytettävä
Keravan tulee tukea normaalia arki- ja viikonloppuliikuntaa. Kevyen liikenteen väylien
rakentaminen ja kunnossapito ovat sitä parhaimmillaan, samoin kuin esimerkiksi leikki- ja
perhepuistot. Yhteistyö matalan kynnyksen liikunta- ja muiden seurojen kanssa on myös suotavaa.
Erilaisiin pienimuotoisiin järjestöihin, harrastustoimiin ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen
tulee kannustaa.
Parhaimmillaan kunnallinen vapaa-ajan toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä, torjuu yksinäisyyttä
sekä auttaa eri-ikäisten kuntalaisten kohtaamista. Erilaiset elämänlaatupalvelut ovat inhimillinen ja
kustannustehokas lääke montaa ikävää vastaan.

Keravan Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 16.5.2021

Keravan Perussuomalaisten lista kuntavaaleihin

Vaalien siirtämisen tuoman lisäajan myötä kasvatimme listamme kokoa kolmeenkymmeneenviiteen ehdokkaaseen. Tämä oli 67 prosentin kasvu neljän vuoden takaiseen ehdokasmääräämme. Vain kaksi puoluetta pääsi Keravalla edellemme ehdokasmäärässä.

Muista käydä äänestämässä, avullasi saamme perussuomalaiset arvot nostettua myös Keravan kuntapolitiikan keskiöön.

Ehdokasgalleriamme löytyy täältä: https://kerava.perussuomalaiset.fi/ehdokasgalleria-2021/

Kirjoitettu 16.3.2021

Kuntavaaliehdokkaamme

Keravan perussuomalaiset ovat jättäneet kuntavaaleihin ehdokaslistan, jossa on ennätykselliset 33 ehdokasta. Olemme asettaneet Keravalla puolueista kolmanneksi eniten ehdokkaita. Nyt kun vaaleja on valitettavasti jouduttu siirtämään, on myös ehdokasasetteluun annettu lisäaikaa. Tule siis mukaan porukkaamme ja lähde ehdolle. Yhdessä voimme vaikuttaa!
Ehdokasgalleria:
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/alue/kerava
Ota yhteyttä:
Kirjoitettu 28.2.2021

Henkilövalinnat vuodelle 2021

Keravan Perussuomalaiset pitivät sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa marraskuun lopussa Keravalla sähköisenä kokouksena etäyhteyksin. Totutusti kokouksessa tehtiin lukuisia henkilövalintoja tulevalle (2021) vuodelle. Hallituksen puheenjohtajana yksimielisellä päätöksellä jatkaa edelleen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Iiro Silvander. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Marko Kempaksen ja Marja Tammilehdon, sihteeriksi Martti Munnen ja taloudenhoitajaksi Erkki Havansin.

Hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin Aino Lumme – (Maarit Vainio), Marko Kempas – (Pentti Silvander), Tommi Lemmelä – (Anneli Silvander), Elina Louko – (Lauri Tarkiainen), Martti Munne – (Lahja Havansi), Antti Määttä – (Juha Hyvärinen), Marita Tulla – (Esko Rusi), Marja Tammilehto – (Leena Riikonen) sekä Jouni Tirkkonen – (Erkki Havansi) että Joel Yliluoma – (Tarmo Rahkonen).

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Helge Hedeman. Puolestaan varatoiminnantarkastajaksi valittiin Miikka Heiskanen. Nämäkin valinnat olivat yksimielisiä. Kokouksessa hyväksyttiin myös useita uusia jäseniä Keravan Perussuomalaisten paikallisyhdistykseen.

Keravan Perussuomalaisten tulevaa toimintavuotta (2021) määrittelee pitkälti ensi vuoden 2021 keväällä pidettävät kuntavaalit. Tavoitteena on asettaa noihin vaaleihin mahdollisimman monipuolinen ja kattava lista. Isossa kokonaiskuvassa, tavoite onkin saada kaksinumeroinen määrä valtuutettuja kotikaupunkimme Keravan valtuustoon noissa vuoden 2021 vaaleissa. Ehdokasasettelu on samaten käynnissä – ja se on sujunut hyvin. Tällä hetkellä Keravan Perussuomalaisilla on valtuustossa vahva kuuden valtuutetun ja varavaltuutetun ryhmä.

Keravan Perussuomalaiset osallistuvat aktiivisesti myös Perussuomalaisten Uudenmaan piirin toimintaan useamman hengen voimin. Uudenmaan piirihallitukseen esitetään tulevalle vuodelle varsinaiseksi jäseneksi Marja Tammilehtoa sekä varalle Martti Munnetta.

Kirjoitettu 9.3.2020

Kuusi keravalaista ehdolla HOK-Elannon edustajistoon

Keravan Perussuomalaisilla on kuusi ehdokasta mukana HOK-Elannon edustajiston vaaleissa Uudenmaan ja Helsingin Perussuomalaisten listalta. Toivotamme ehdokkaille menestystä vaaleissa. HOK-Elannon vaalikone aukeaa 24.3.2020 ja äänestysaika on 26.3.-6.4.2020.

Keravan Perussuomalaisista ehdolla ovat:

950 Havansi Lahja terveyst. maisteri
985 Munne Martti BBA, asiantuntija
1001 Riikonen Leena terveydenhoitaja, erikoissairaanhoitaja
1011 Tammilehto Marja eläkeläinen, yo-kauppateknikko
1014 Tarkiainen Lauri järjestelmäasiantuntija
1030 Yliluoma Joel ohjelmistoarkkitehti, tanssinopettaja

Kirjoitettu 19.1.2019

Keravan perussuomalaisten hallitus ja valtuustoryhmä vuodelle 2019

Keravan Perussuomalaiset ry. ja Keravan perussuomalaisten valtuustoryhmä ovat hiljattain pitäneet sääntömääräiset syyskokouksensa ja niissä valittujen uusien hallitustensa järjestäytymiskokoukset.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Iiro Silvander uudelleen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Martti Munne ja Marja Tammilehto. Muut uuden hallituksen jäsenet ovat Paul Enjala, Lauri Kallamaa, Tommi Lemmelä, Marko Kempas, Elina Louko, Antti Määttä, Leena Riikonen ja Jouni Tirkkonen. Hallitus nimitti yhdistyksen sihteeriksi Marko Kempaksen ja taloudenhoitajaksi Erkki Havansin.

Valtuustoryhmä valitsi puheenjohtajakseen Iiro Silvanderin, varapuheenjohtajakseen Erkki Havansin ja sihteerikseen Martti Munnen. Valtuustoryhmän jäseniä ovat kaupunginvaltuutetut Iiro Silvander, Erkki Havansi, Jouni Tirkkonen, Lahja Havansi, Elina Louko ja Leena Riikonen, sekä varavaltuutetut Paul Enjala, Lauri Kallamaa, Tommi Lemmelä, Martti Munne, Tarmo Rahkonen ja Antti Määttä.

Kirjoitettu 17.12.2017

Keravan perussuomalaisten hallitus vuodelle 2018

Keravan Perussuomalaiset ry. on hiljattain pitänyt sääntömääräisen syyskokouksen ja siinä valitun uuden hallituksensa järjestäytymiskokouksen. Tyydytyksellä todettiin, että Keravan perussuomalaisissa ei ole tapahtunut sinisiirtymää eli loikkauksia uuteen puolueeseen. Samoin todettiin presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren äskettäinen onnistunut vierailu Keravan kirjastossa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Iiro Silvander uudelleen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Jouni Tirkkonen ja Marja Tammilehto. Muut uuden hallituksen jäsenet ovat Paul Enjala, Lauri Kallamaa, Tommi Lemmelä, Elina Louko, Martti Munne, Antti Määttä, Leena Riikonen ja Tarja Tuomi. Hallitus nimitti yhdistyksen sihteeriksi Marko Kempaksen ja taloudenhoitajaksi Erkki Havansin.

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

  1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
  2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
  3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
  4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
  5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 10.11.2016

Keravan perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous 1.12.2016 klo 18

Keravan perussuomalaiset pitävät sääntömääräisen syyskokouksensa 1.12.2016 klo 18 alkaen Keravan kaupungintalon harrastetila 2:ssa.

Tervetuloa!

Kirjoitettu 4.9.2016

Keravan Sirkusmarkkinat 10.-11.9.2016

Keravan Perussuomalaiset tavattavissa Sirkusmarkkinoilla molempina päivinä.

Lauantaina klo 10-12 teltallamme tavattavissa kansanedustajat Leena Meri ja Arja Juvonen.

 

Kirjoitettu 12.4.2016

Keravan kevätmarkkinat 17.4.2016

lahja_havansi leena

Keravan Perussuomalaiset tavattavissa kevätmarkkinoilla klo 10-14!

Kansanedustaja Leena Meri on tavattavissa teltallamme klo 11-13.

Lisäksi paikalla HOK-Elanto-vaalien keravalainen PS-ehdokas Lahja Havansi (711).

Kirjoitettu 17.1.2016

Keravan perussuomalaisten hallituksen puheenjohtajaksi Iiro Silvander

Keravan perussuomalaiset pitivät 14.1.2016 paikallisyhdistykselle vuodeksi 2016 valitun hallituksen järjestäytymiskokouksen.
Paikallisyhdistyksen eli Keravan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi 2016 valittiin kaupunginvaltuutettu Iiro Silvander. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Tuomi, sihteeriksi Marja Tammilehto ja taloudenhoitajaksi Erkki Havansi.
Kirjoitettu 18.10.2015

Iiro Silvander Keravalta valittiin puoluevaltuustoon Perussuomalaisten puoluekokouksessa 8.-9.8.2015

2015-08-09 11.41.24

Kirjoitettu 19.3.2015

Tietoa Taitoa Tahtoa – Iiro Silvander numero 83 !

Iiro

Kirjoitettu 18.1.2015

Keravan perussuomalaisten kokousuutisia!

Keravan perussuomalaiset pitivät 14.1.2015 valtuustoryhmän vuosikokouksen ja paikallisyhdistykselle vuodeksi 2015 valitun hallituksen järjestäytymiskokouksen. Perussuomalaisten seitsemän valtuutettua käsittävän valtuustoryhmän johtajaksi valittiin edelleen Erkki Havansi. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Ville Pihola. Ryhmän sihteerinä on edelleen Iiro Silvander, joka myös on perussuomalaisten ehdokkaana jatkamaan Keravan kaupunginhallituksessa ja sen 2. varapuheenjohtajana kaudelle 2015-2016.

Paikallisyhdistyksen eli Keravan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana 2015 jatkaa kaupunginvaltuutettu Lahja Havansi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ville Pihola, sihteeriksi Marja Tammilehto ja taloudenhoitajaksi Erkki Havansi. Hallituksen yhteyteen perustettiin myös naistoimikunta vetäjänään Tarja Tuomi. Perussuomalaisille naisille annettiin erityiskiitos viime joulukuussa yhteistyössä Talkoorenkaan kanssa järjestetystä ilmaisesta jouluateriasta 50:lle yksinäiselle vanhukselle.

Kokouksessa kuultiin myös Keravan Perussuomalaiset ry:n tukeman eduskuntaehdokkaan, eduskuntasihteeri Iiro Silvanderin katsaus ajankohtaisista poliittisista asetelmista huhtikuisten eduskuntavaalien kannalta.

Kirjoitettu 15.11.2014

Keravan Peruskristityt uutena ryhmänä kirkkovaltuustoon 2015

Äskeisten seurakuntavaalien tuloksena Keravan seurakunnan kirkkovaltuustoon nousee uutena ryhmänä Keravan Peruskristityt. Olimme ensi kertaa näissä vaaleissa mukana ja saimmekin heti kaksi ehdokastamme läpi: sairaalavapaaehtoinen, saattohoitaja Anneli Silvander ja vapaaehtoistyöntekijä Pentti Silvander. Anneli 93 äänellään oli vaalien neljänneksi suosituin, ja myös Pentin äänimäärä 64 ylitti lähes tuplasti sen äänimäärän, millä suurista vaaliliitoista vielä pääsi viimeisinä läpi. Onnittelut!

Kirjoitettu 12.10.2014

Iiro Silvander nimitetty eduskuntaehdokkaaksi

Keravalainen kaupunginvaltuutettumme ja perussuomalaisten edustaja Keravan kaupunginhallituksessa Iiro Silvander on läpäissyt puolueen Uudenmaan piirin suorittaman ehdokasseulonnan ja siten hän on huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa kansanedustajaehdokkaana. Siviilityössään Iiro on jo nyt eduskunnassa, nimittäin perussuomalaisen eduskuntaryhmän palkkalistoilla asiantuntevana eduskuntasihteerinä.

Kirjoitettu 12.10.2014

Peruskristityt ja Keravan ev.lut. seurakuntavaalit loka-marraskuussa 2014

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Keravalla on 27-31.10.2014 ja varsinainen vaalipäivä on 9.11.2014. Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuuston 33 paikalle on nyt ensi kertaa ehdolla  perussuomalaisia arvoja kunnioittavia keravalaisia, listanimikkeellä Peruskristityt. Valitsijayhdistyksemme listan numerot ovat 73-78, seuraavasti:

–  73 Paul Enjala, eläkeläinen
–  74 Lahja Havansi, terveystieteiden maisteri, eläkeläinen
–  75 Anneli Silvander, sairaalavapaaehtoinen, saattohoitaja
–  76 Pentti Silvander, vapaaehtoistyöntekijä
–  77 Erkki Suvio, eläkeläinen
–  78 Marja Tammilehto, yo-kauppateknikkoEhdokkaamme ovat perussuomalaiset arvot hyväksyviä keravalaisia, tunnuslauseenaan: Välitämme Sinusta, lähimmäinen. Se on kristityn yhteisvastuuta ahdingossa olevista kanssaihmisistä, ja heitä on nykyisissä vaikeissa oloissa entistäkin enemmän jo omassa maassamme. Tällöin ajattelemme etenkin syrjäytyneitä ihmisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja yksinäisiä sairaita vanhuksia. Ulkomailla on erityisesti autettava yhä enenevästi uskonvainojen kohteeksi joutuvia kristittyjä. Kirkon on toimissaan oltava aidosti kirkko. Sen ei täydy miellyttää ns. yleistä mielipidettä.