VALTUUSTOALOITE JA VETOOMUS KALEVAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PUOLESTA

Kaupunginvaltuusto 14.3.2011/38 §

Kv 38 §

Leena Riikonen esitti seuraavan hänen ja 20 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

”Edellisellä valtuustokaudella teetettiin Kalevan koulun kuntokartoitus, joka esiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnalle edellisellä valtuustokaudella.

Kuntokartoitus johti koulun huonokuntoisimman osan purkamiseen nopealla aikataululla, tilalle vuokrattiin kevytrakenteinen leasingrakennus. Kuntokartoitus osoitti, että koko koulun peruskorjaus on perusteltu. Peruskorjauksen lisäksi koulun laajennus on perusteltu luokkakokojen pienentämisen takia, koska nimenomaan pohjoisella alueella koululaisten määrän kasvu tulee olemaan suuri lähivuosina ennusteiden mukaan.

Riippumatta Kurkelan yhtenäiskoulusuunnitelmista, Kalevan koulu tarvitaan alueen alakouluna joka tapauksessa. Kalevan alueen alakouluoloja on hoidettu tilapäisratkaisuilla – osittain parakeilla – noin 20 vuoden ajan. Suuren kaupunginosan noin 300 oppilaan alakoulu on lakisääteinen peruspalvelu. Kalevan koulu on Keravan suurimpia alakouluja oppilasmäärältään. Kaikkien kaupunginosien tasapuolinen kouluverkosto on tärkeä asia.

Kouluympäristönä Kalevan koulun seutu on hyvä: on urheilukenttä, rauhallinen sijainti, koululle johtavat kevyen liikenteen väylät ovat kunnossa. Ei tarvitse rakentaa alikulkusiltoja yms.

Kalevan koululaisten vanhempien ja koulun henkilökunnan lisääntyneiden yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että ilmeisten sisäilmaongelmien vuoksi lasten ja henkilökunnan sairastavuus on lisääntynyt. Valitettavasti Kalevan koulun (entinen Viron koulu) perusteellinen korjaus on monien vuosien ajan aina jäänyt toiseksi, kun on laitettu Keravan koulujen korjauksia ja laajennuksia tärkeysjärjestykseen.

Mainittakoon, että valtuutetut ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Jüri Linros (kok), Aapo Nurmi (kok) ja Leena Riikonen (kesk) ovat vedonneet kirjallisesti investointityöryhmään 29.1.2010 asian viemiseksi eteenpäin. Edellä mainittu vetoomus investointityöryhmälle on mennyt kirjallisena myös uudelle kaupunginjohtajallemme Petri Härköselle syksyllä 2010.

On erittäin myönteistä, että eri valtuustoryhmien valtuutetut vetoavat Kalevan koulun peruskorjauksen puolesta.

Kun jälleen tänä keväänä 2011 arvioidaan Keravan kiinteistöjen korjaustarpeita ja investointiohjelmaa, me allekirjoittaneet esitämme, että Kalevan koulun peruskorjaus- ja laajennushankesuunnitelma tehdään mahdollisuuksien mukaan nopeasti ja viedään investointiohjelmaan kiireellisenä.”

Päätös: Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa