VALTUUSTOALOITE MAAHANMUUTTAJIEN KOKONAISKUSTANNUKSIEN SELVITTÄMISEKSI

Kaupunginvaltuusto 12.3.2012/40 §

Kv 40 §

Iiro Silvander (ps) esitti hänen, Jouni Tirkkosen (ps) ja Kaj Mannerheimon (ps) sekä 2 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

”Tulevina vuosina Keravan kaupunki ja esimerkiksi sen opetustoimi ovat suurten taloudellisten haasteiden edessä rahan riittävyyden suhteen. Tällainen kehitys on jo nyt nähtävissä tänä vuonna perusopetuksessa, jossa tarvitaan kipeästi lisäbudjetointia, jotta edes nykyinen opetus- ja palvelutaso pystytään säilyttämään. Samanlainen suuntaus on myös olemassa sosiaali- ja terveyspuolella kaupungissamme.

Tämän johdosta esitämmekin valtuustoaloitteessamme, että turvapaikan hakijoina / pakolaisina Suomeen tulleet sekä Keravalla asuvien maahanmuuttajien (MaMu) / ulkomaalaistaustaisten oppijoiden taloudelliset kokonaiskustannukset kaupungille tulee selvittää. Samalla haluamme kiinnittää huomiota siihen, että nämä tiedot tulisivat olla läpinäkyvät sekä paremmin luottamushenkilöiden tiedossa päätöksiä tehdessä. Nyt näin ei ole. Toisaalta ko. asiaan tulee suhtautua myös paljon nykyistä kriittisemmin – sen suhteen tarjotaanko MaMu -palveluita enää laisinkaan muille radanvarsikunnille. Myös kyseiset palvelusopimukset tulee asettaa kriittiseen valoon – ja käydä ne lävitse kustannussäästöjä sekä tehokkuutta etsittäessä muiden muassa opetussektorilta.”

Päätös: Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa