VALTUUSTOALOITE KOTIHOIDON RAKENNEMUUTOKSEN AIKAANSAAMIKSEKSI

Kaupunginvaltuusto 3.9.2018/57 §

Kv 57 §

Lahja Havansi esitti hänen ja 30 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

Ikääntyneiden määrän voimakkaasta kasvusta on seurannut kustannusten suuri nousu ja jatkuva pula hoitopaikoista.

Ikääntyneet keravalaiset eivät enää saa sellaista palvelua joka edistäisi heidän kotona selviytymistään ja pitäisi yllä toimintakykyä. Kodinhoitajien palvelut lopetettiin vuosituhannen vaihteessa ja kotiavustajien toimet ja koulutus lakkautettiin.

Viime vuosina vanhusten hoitolaitoksiimme on saatu kuntouttavaa henkilöstöä. Hyvä niin, mutta vaikuttavuus olisi parempi, jos ikääntyneen väestön kohdalla raihnaistuminen estettäisiin jo kotona asuessa.

Viitaten tarkastuslautakunnan kertomukseen vuodelta 2017 kotihoito/omaishoito/omaishoidon tuki ei ole Keravalla hyvällä mallilla, vaikka viime vuosina on ollut kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeita. Hankkeissa saatiin joitakin parannuksia aikaan, mutta etupäässä kiristettiin hoitoonpääsykriteereitä. Apua hakevaa vanhusta ja omaishoitajaa ei auta, jos vain todetaan, että ette täytä nykyisiä avunsaantikriteereitä.

Tällä hetkellä sairaiden kotihoito (kotisairaala), pitkäaikaissairaiden ja sairaiden vanhusten kotihoito sujuu tyydyttävästi. Muut ikääntymisen heikentämät jäävät vaille yhteiskunnan apua ja raskas vastuu jää usein puolisolle. Nykylain mukaan kenenkään puolison ei ole pakko ryhtyä omaishoitajaksi.

Tämän valtuustoaloitteen tekeminen käynnistyi keskusteluista omaisten, ikäihmisten, eläkkeellä olevien entisten kodinhoitajien ja kotiavustajien kanssa sekä lehtikirjoituksistani saatujen kommenttien johdosta. Arvokasta asiantuntijatukea on antanut varavaltuutettumme sairaanhoitaja Tuija Reinikainen (Vihreät). Hänellä on kokemusta Tuusulan ja Järvenpään terveydenhuollosta ja ikääntyneiden hoidosta.

Esitän, että valtuusto käynnistyttää Keravalla ensimmäisenä maassamme ikäihmisten kotihoidon todellisen rakenteellisen uudistuksen. Tavoitteena tulee olla, että ikääntyneet saavat kodinhoitoon apua ja pärjäävät. Kodinhoitajien/hoitoavustajien ammattia tarvitaan ikääntyneiden avuksi. Kotihoidon sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lähihoitajat voidaan siten säästää koulutustaan vastaaviin vaativampiin tehtäviin.

Päätös: Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa