VALTUUSTOALOITE KERAVAN KAUPUNGIN YHDISTYS- JA SEURATOIMINNAN SEKÄ KANSALAISTOIMINNAN LISÄTUKEMISESTA

Kaupunginvaltuusto 1.2.2016/ 10 §

Kv 10 §

Valtuutettu Lahja Havansi jätti seuraavan hänen, Anna Evilän ja 39 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

Keravan kaupunki järjestää paljon palveluita, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia. Työmäärä ja palveluntarve ovat kuitenkin niin valtavia, etteivät kaupungin tarjoamat palvelut riitä. Palvelukirjon supistamispaine on myös tätä päivää. Yhdistyksistä, seuroista ja vapaaehtoistyöstä koostuvan 3. sektorin sekä vapaamuotoisen kansalaistoiminnan eli 4. sektorin rooli asumisviihtyvyyden, harrastuneisuuden, toimettomuuden, masentuneisuuden, huonokuntoisuuden ja yksinäisyyden estäjänä kasvaa entisestään ja kaupungin rooli muuttuu yhä enemmän toiminnan ja palvelujen koordinoimiseksi. Tämä kehityssuunta tuo uusia mahdollisuuksia ja siihen kannattaa valmistautua.

Kansalaisaktivismin ja vapaaehtoistyönä järjestettyjen palvelujen tukeminen on kaupungille edullista. Yhdistykset ja seurat, jotka saavat jäsenistönsä aktivoitumaan monella eri tasolla ovat kullanarvoisia toimijoita kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen hillitsijöinä ja asukkaiden elämänlaadun parantajina. Väestö ikääntyy ja meidän on erittäin tärkeää huolehtia, että senioreilla on mahdollisuuksia pysyä työelämän jälkeen aktiivisina ja elämänhaluisina oma-aloitteisesti Harrastukset lisäävät vuosia elämään ja elämää vuosiin. Myös asuinalueiden viihtyvyydestä oma-aloitteisesti huolta pitävät ihmiset on kaupungille suuri rikkaus. Ihmiset haluavat kantaa vastuuta ja tätä kannattaa tukea enemmän kuin tällä hetkellä.

Pääosan ennalta ehkäisevästä hyvinvointityöstä tehdään yhdistysten ja seurojen vapaaehtoisten sekä jäsenten kotiväen voimin. Vapaaehtoiset ja lasten vanhemmat joutuvat tekemään valtavasti muusta toiminnasta pois olevaa varainhankintatyötä, jotta harrasteseura pystyy maksamaan toimintatilojen vuokrat. Silti jopa kolmas lapsi/nuori ei voi rahan puutteen vuoksi liittyä mieleiseensä harrasteseuraan (Nuorisobarometri 2015). Myös aikuisille tarkoitetut järjestöt kamppailevat kokoontumis- ja liikuntatilojen kustannusten kanssa. Mm. riittävän suurten vuosikokoustilojen vuokraus rasittaa suhteettomasti yhdistysten taloutta (esim. Pentinkulman vuokrat) ja vähentää käytettävissä olevia toimintavaroja.

Yhteisöllisyys- ja nuorisostrategian ja muiden 3. ja 4. sektorin toimintaan liittyvien strategisten painopisteiden toteuttamisen tueksi sekä Onnellinen Kerava -hankkeen yksittäisten toimenpiteiden lisäksi ehdotamme, että seuraavat asiat selvitetään ja kootaan:

  • Millaisella rahallisella panoksella eri yhdistyksiä ja seuroja tuetaan nyt ja mikä on rahan panos-tuottosuhde palveluiden järjestämisnäkökulmasta?

  • Millaisia tukipalveluita ja tukimuotoja yhdistyksille ja seuroille on tällä hetkellä? Ovatko ne tasapuolisia eri toimialoilla toimivien kesken?

  • Minkälaisia kehitysehdotuksia yhdistyksillä ja seuroilla on kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön? (kyselytutkimus)

  • Minkälaisia rahallisia panostuksia vaadittaisiin, jotta yhdistysten ja seurojen tilavuokria voidaan alentaa tai poistaa ja käyttömaksukompensaatioita lisätä?

  • Miten sellaisten yhdistysten ja seurojen toimintaa, jotka eivät pysty hyötymään kaupungin tiloista tai liikuntapaikoista, voisi tukea nykyistä tasapuolisemmin?

  • Miten oma-aloitteista toimintaa voitaisiin tukea niin, että se lisääntyisi Keravalla? Onko esim. lupa- ja tapahtumanjärjestämisneuvontaa saatavilla helposti?

Esitämme, että selvityksistä ja tutkimuksista nousevat kehitysehdotukset lisätukimuodoista sekä uusien tukimuotojen lisärahatarpeet esitetään valtuustolle seuraavien budjettineuvottelujen aineistona. Aineistoon toivomme vertailutietoa muiden kuntien parhaista käytännöistä.”

Päätös: Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa