VALTUUSTOALOITE SEKÄ SENIORI ETTÄ MUISTA ASUINKERROSTALOISTA KERAVAN KESKUSKOULUN TILALLE

Kaupunginvaltuusto 12.12.2017/150 §

Iiro Silvander esitti hänen ja 4 muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan valtuustoaloitteen:

Viime vuosien aikana Keravalla on julkiseen keskusteluun noussut vahvasti se, että Keravan kaupungin tulee kehittää vetovoimaansa monin eri tavoin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä toimi juuri jo viime valtuustokaudella perustettu Keravan kaupunkikeskustan suunnittelu- ja kehittämistoimikunta, mikä on saanut työnsä jo päätökseen. Toimikunta toikin esille monia kehittämisenkohteita Keravan ydinkeskustan ja muilla sen lähialueilla. Toisaalta Keravan kehittämisen isona päätavoitteena on ollut samaten lisätä kaupungin viihtyisyyttä asuinpaikkana laadukkaan rakentamisen kautta. Keravan kaupunkikeskustan kehittämisen ensimmäinen vaihe on täten keskittynyt keskusta-alueeseen kokonaisuutena – ja sen rakentamiseen kaupallisine palveluineen. Seuraavissa vaiheissa kehittämissuunnitelmaa viedään eteenpäin myös muihin kaupunkimme kaupunginosiin.

Nyt, kun työt ovat parhaillaan ydinkeskustassa käynnissä – ja keskusta-aluetta myllerretään. Samalla, kun alueella sijaitsevassa Keravan keskuskoululla on samanaikaisesti havaittu kesän aikana pahoja asianomaisen koulurakennuksen kuntoon liittyviä epäkohtia, kenties jopa kosteus- ja homevaurioita, mitkä altistavat jatkossa monet ihmiset terveysriskeihin ja jopa sairastumisiin. Tulisi tilannetta käyttää täten hyväksi ja hyödyntää alueen kaikki mahdollisuudet maksimaalisesti – varsinkin kun tiedetään, että kosteus- ja homerakennusten korjaaminen ja ennallistaminen maksavat miljoonia. Näin ollen esitän, että keskuskoulu puretaan sen kunnon niin vaatiessa ja sen tilalle rakennetaan sekä seniori että muita asuinkerrostaloja.

Edellä esitetyin perustein me allekirjoittaneet valtuutetut katsomme, että mahdollisesti pahasti kosteus- ja homevaurioinen Keravan keskuskoulu tulee purkaa sen kunnon niin vaatiessa – ja tilalle tällöin rakentaa kaksi – kolme asuinkerrostaloa, joista osa senioriasuntoja.

Päätös: Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa