Keravan kaupungin ja ELY-keskuksen välisen pakolaissopimuksen purkaminen

Kaupunginvaltuusto 1.2.2021 § 10

Jouni Tirkkonen esitti hänen ja 4 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

Keravan kaupunki teki joulukuussa 2015 ELY-keskuksen kanssa sopimuksen, jonka
mukaan kaupunki vastaanottaa 25 pakolaista kolmen vuoden välein. Keravalle
muuttaa tämän lisäksi vuosittain myös oma-aloitteisesti turvapaikan tai
oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Keravalla maahanmuuttajien määrä asukkaista
on melkein 8 %. Uudellamaalla ainoastaan Vantaalla on enemmän
prosentuaalisesti maahanmuuttajia. Esimerkiksi Tuusulassa ja Järvenpäässä
maahanmuuttajien osuus väestöstä on alle 4 %.

Kotouttamispalvelut sekä muut heille kuuluvat palvelut rasittavat kunnan taloutta,
riippumatta siitä muuttavatko he oma-aloitteisesti vai sopimuksen perusteella.
Kerava on juuri tehnyt historiallisen huonon taloudellisen tuloksen ja huonot ajat
tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Tilastojen valossa Keravan tulisi
irtaantua kaupungin ja ELY-keskuksen välisestä pakolaisten
vastaanottosopimuksesta. Se että valtio korvaa osan kustannuksista tietyn ajan (3-
4 vuotta), on kokonaisuuteen nähden merkityksetöntä.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki irtisanoo Keravan kaupungin ja
ELY-keskuksen välisen pakolaisten vastaanottosopimuksen.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa